Nové napájací zdroje Sequoia a Tahoe

Kalifornský výrobce programovatelných napájecích zdrojů AMETEK Programmable Power v závěru loňského roku představil dlouho očekávané nástupce svých vysokovýkonových řad MX a RS, a sice high-end sérii Sequoia, doplněnou o ekonomičtější variantu Tahoe - obojí pod zavedenou značkou California Instruments. Názvy obou řad mají evokovat nejen příslušnost k zemi původu, ale v přeneseném smyslu i to nejlepší, co může stát se čtvrtou nejvýkonnější ekonomikou světa nabídnout. Zda tyto nové napájecí zdroje skutečně snesou srovnání s přírodními poklady Kalifornie posuďte sami.

Sequoia

Sequoia se dá považovat za Rolls-Royce v nabídce AMETEK Programmable Power. Je to kombinace AC/DC napájecího zdroje o výkonu až 1MVA a volitelně programovatelné RLC elektronické zátěže. Regenerativní provoz pro snížení nákladů při testování a eliminaci disipovaného tepla. Generátor libovolného tvaru průběhu výstupního napětí jak pomocí freeware Virtual Panels tak přímo z čelního panelu zdroje. Volitelné HW rozšíření pro pre-compliance testování podle IEC 61000-4-11 a -13 nebo moduly pro testování podle standardů Airbus/Boeing. 500μs rozlišení pro přechodové jevy. To jsou jen některé základní vlastnosti této řady. V nabídce jsou modely od výkonu 15 do 90kVA/kW (v jednom šasi) v základní konfiguraci se dvěma napěťovými rozsahy (low 0-166V L-N / high 0-333V L-N) nebo s volitelným výstupním transformátorem až 0-442V (L-N), tzn. 0-766 (L-L) ve třífázovém uspořádání; maximální výkon v jednofázovém uspořádání je 45kVA/kW.  Samozřejmostí je nezávislé detailní programování průběhu každé fáze zvlášť, nastavení DC offsetu nebo volitelný vstup pro externí analogový signál, který ze zdroje vytvoří velmi výkonný zesilovač. Podrobněji o této řadě zde.

Tahoe

Tahoe je ekonomičtější varianta řady Sequoia, postavená ovšem na stejné technologii na bázi SiC. Zákazník zde může ušetřit na skutečnosti, že tyto zdroje umožňují pouze základní jednosměrný režim (tzn. napájení) a nikoliv obousměrný provoz. S tím souvisí také absence volitelného rozšíření o funkci programovatelné elektronické zátěže. Podrobněji o této řadě zde.