Předcertifikační EMC testování

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a související elektromagnetické rušení (EMI) jsou jedním z těch nutných zel, které je třeba překonat před uvedením jakéhokoli produktu souvisejícího s elektřinou na trh. Bohužel obor EMC je stále mezi rozvýjejícími a jen málo univerzit a vysokých škol se mu patřičně věnuje. To má za následek, že sehnat člověka, který je schopen odladit nějaké zařízení tak, aby splňovaly požadavky na EMC/EMI je velice složité. Shoda s EMC nebo EMI je často ponechána na konec projektu což sebou nese zpoždění a vícenáklady.

Testování EMC/EMI již v přípravné fázi projektu je důležité a firmy si to stále více uvědomují.

Není vždy potřeba investovat do vybavení certifikované zkušebny, předcertifikační testy se dají zvládnout s vybavením, které využijete i jinak.

Pro odstínění stačí stínicí stany, Shieldex®, které nově nabízíme zákazníkům v ČR a SR

Jak vybrat další vybavení se můžete dočíst ve dvou článcích od společnosti Tektronix, které se předcertifikačnímu EMI/EMC testování věnují.

Předcertifikační testování v automobilovém průmyslu a všeobecně.

Pokud budete mít k EMC testování nějaké dotazy jsme tu pro Vás.