Zdroje Preen při testování klimatizačních jednotek

Měnící se klima, s neustále se zvyšujícími extrémními teplotami, a vysoký stupeň urbanizace jsou zejména v posledních letech hnací silou poptávky po klimatizačních jednotkách i v těch regionech, kde tato potřeba v minulých desetiletích v podstatě neexistovala. Vzhledem k tomuto vývoji se proto klíčovým faktorem ve fázi návrhu nejen domácích klimatizací stal způsob, jak snížit spotřebu energie systémů HVAC (Heating – Ventilation - Air Conditioning). Důležitým nástrojem pro ověřování HVAC z pohledu účinnosti chlazení i vytápění klimatizačních jednotek za nejrůznějších podmínek okolního prostředí je mj. psychrometrický kalorimetr neboli měřicí zařízení pro měření entalpie vzduchu.

Klimatizační zařízením se obecně označuje zařízení, které se používá k vytváření a udržování stálých podmínek teploty, relativní vlhkosti a pohybu a čistoty vzduchu ve vnitřních prostorách. Měření v kalorimetrické komoře a měření entalpie (přičemž v tomto druhém případě testovaná klimatizační jednotka může být instalována běžným způsobem v chlazené/vytápěné místnosti) jsou dvě hlavní metody testování klimatizačního zařízení. Podle jeho typu jsou potom pro nastavení testů používány různé normy, například ISO 5151, ISO 13253, ISO 15042, GB/T 7725, GB 21455, ARI-310/380, JIS B 8515 a JIS C 9612.

Měření v kalorimetrické komoře
Obr. 1: Měření v kalorimetrické komoře
Měření entalpie (metoda psychrometrického kalorimetru)
Obr. 2: Měření entalpie (metoda psychrometrického kalorimetru)

Pro obě tyto metody měření je nezbytný stabilní zdroj AC proudu se zaručeným „čistým“ sinusovým průběhem dodávané energie o dostatečném výkonu. Zdroje od společnosti Preen nabízí právě takový stabilní a čistý výkon pro testování klimatizačních systémů a současně zajišťují testování shody podle normy ISO 5151. Zároveň se jedná o cenově výhodné řešení, kdy zákazník zbytečně neplatí za funkcionality, které v tomto případě nepotřebuje (například libovolné tvarování průběhu výstupního signálu apod.).

Například řada AFV+ poskytuje stabilní a čistý sinusový výstup s hodnotou THD ≤0,5 % a tím pomáhá eliminovat rušivé vlivy ze sítě, což ve výsledku zvyšuje požadovanou přesnost výsledků testů. V některých případech kvalita napájení testovaného zařízení dokonce může pomoci potlačit rušení vznikající interferencí DUT k připojenému místnímu elektrickému systému a okolním zařízením.

Porovnání napájení přímo ze sítě a z AC zdroje Preen
Obr. 3: Porovnání napájení přímo ze sítě a z AC zdroje Preen

Podle normy ISO 5151 musí být klimatizační systém při zkoušce maximálního provozního chlazení/ohřevu testován na 90 % a 110 % jmenovitého příkonu. Pokud má klimatizační systém více než jedno vstupní napětí, zkouší se na 90 % a 110 % definovaného jmenovitého napětí. Pokud má DUT různé vstupní jmenovité frekvence, je samozřejmě třeba testovat také tyto varianty.
 
Značka Preen ale nabízí více – programovatelné zdroje řad AFV+, AFV, AFC a AFV-P, představuje řešení pro řadu dalších aplikací. Tyto napájecí zdroje poskytují nastavitelný rozsah výstupního napětí 0-310 VAC a výstupní frekvence s možností rozšíření až na 2000 Hz. S výkonovým rozsahem od 600 VA do 2000 kVA jsou tak samozřejmě vhodné nejen pro testování klimatizačních jednotek, ale všude tam, kde je třeba stabilní střídavé napájení s přesně definovaným průběhem. A to vše za velmi rozumnou cenu.