ModuLab XM MTS Materials Test System

  • materiálový testovací systém
  • konfigurovatelná platforma pro testování vysokých odporů a impedancí jimiž jsou dielektrika a izolační materiály, anebo naopak pro testování vysoce vodivých materiálů
  • nabízí možnost jak časové analýzy (DC), tak frekvenční analýzy (AC)
  • volba testu, řízení měření a zobrazení výsledků jsou spravovány intuitivním PC SW XM-studio
  • zařízení ModuLab ve verzii XM MTS (Xtreme Measurement Materials Test System) je koncipováno pro výzkum materiálů, ale lze ho rozšířit také pro elektrochemické nebo fotoelektrochemické experimenty
  • záruka: 2 roky
  SOLARTRON ANALYTICAL
  Další parametry
  Cena na dotaz
  Kat. č: ModuLabXMMTS.w
  dostupnost na dotaz

  Výběru neodpovídá žádná položka.

  Parametry a specifikace

  Max. velikost měřené impedance  >100 TΩ (MAT + MHV100 + MFA + MREF)
  Min. velikost měřené impedance  10 μΩ (MAT +MBST 2 A + MREF)
  Max. napěťový rozsah 

  ±8 V (MAT)
  ±100 V (MHV100)

  Max. rozlišení napěťového výstupu

  400 μV (≥ 3 V, MAT)
  150 μV (< 3 V, MAT)

  Max. proudový rozsah    

  ± 100 mA (MAT)
  ± 2 A (MBST 2 A)

  Max. proudové rozlišení 

  1,5 pA (MAT)
  0,15 fA (MFA)

  Frekvence vzorkování

  1 MS/s (MAT)
  40 MS/s (MFRA)

  Maximální frekvence generování vzorků  64 MS/s (MAT)
  Rozsah frekvenční analýzy    10 μHz až 1MHz (MFRA)
  • dvou nebo čtyřvodičové módy měření
  • zařízení ve spolupráci s PC softwarem umožňuje vytváření automatických sekvencí DC a AC technik:
   • I-V měření pro charakterizaci elektronických a dielektrických materiálů
   • P-E měření (polarizace / elektrické pole) pro charakterizaci feroelektrických materiálů
   • vysoko-rychlostní impulzní měření pro elektronické a dielektrické materiály
   • schůdkové a hladké (jakoby analogové) rampové testy
   • vyhodnocení impedance, admitance, permitivity / kapacity elektrického modulu
   • C-V měření (kapacita vs. DC napětí), Mott-Schottkyho analýza
  • řídící moduly:
   • XM MAT 1MHz – pro analýzu v časové oblasti
   • XM MFRA 1MHz – pro AC měření
  • Slave moduly pro modifikaci parametrů signálů:
   • XM MHV100 – vysokonapěťová volba (100 V)
   • XM MFA – volba pro nízké proudy
   • XM MREF  - modul pro zvýšení přesnosti AC analýzy
   • XM MBST 2A – volba vysokého proudu (2 A)
  • možnost konfigurace víckanálového systému také v kombinaci s elektrochemickou sestavou, přičemž současná měření na kanálech mohou být ovládaná každá samostatně
  • moduly jsou typu „plug and play“
  • SW XM-studio nabízí škálu možností analýzy dat jako přeložení křivek (fitting) získaných z ekvivalentního schématu, vyhodnocení FF (Fill Factor)
  • multisinusová FFT analýza urychluje test prováděný přes celé frekvenční pásmo
  • harmonická intermodulační analýza
  • dostupnost příslušenství (Sample Holder, Cryostat...)

  Soubory ke stažení a odkazy

  Potřebujete poradit?

  Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.