Potřebujete poradit?

Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.

Elektrochemie

Potenciostaty se používají v elektroanalytických experimentech. Jedná se o zařízení nezbytná pro řízení tříelektrodového článku, kdy je požadovaný potenciál pracovní elektrody udržován vzhledem k referenční elektrodě prostřednictvím proudu proti elektrodě přes operační zesilovač. V oblasti elektrochemie byly vyvinuty různé voltametrické techniky. Moderní potenciostat nabízí širokou škálu zkušebních profilů, může pracovat také v galvanostatickém režimu a podporuje EIS (elektroimpedanční spektroskopii). Nachází uplatnění při vývoji baterií, výzkumu koroze, organické elektrochemii atd.

  • 11 položek